Cant o Antífona de Pasqua: Avui és el dia...

La Resurrecció de Crist. Escena del Retaule de Verdú (s. XV),
al Museu episcopal de Vic. Foto: Josep Maria.

Avui és el dia que ha obrat el Senyor:
Alegrem-nos i celebrem-lo.
Enaltiu al Senyor que n'és de bo!
El seu amor perdura eternament.
Al·leluia, al·leluia.


Comentaris