Goigs a sant Antoni de Pàdua

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS SANT ANTONI DE PADUA QUAL VIDA PRODIGIOSA ATRAU LA GENERAL DEVOCIÓ DE QUE GOSA EN TOTS LOS POBLES.

Sant Antoni de Pàdua

En miracles poderós
Puig lo cel vos ha mostrat:
Antoni de Deu amat,
Suplicám vostre favor.

Lisboa es nomenada
Vostra patria famosa,
Sent Padua tant mes ditxosa
Per ser per vos habitada;
Vostra vida de fervor
Ha las dos edificat.
...
Vostra benedicció
Als malalts dona salut;
Retornar fa lo perdut,
Disol la tentació:
Sou aclamat protector
En tot cas desesperat.

Ja que lo diví Senyor
Tant poder vos ha donat:
Antoni de Deu amat,
Suplicám vostre favor.Comentaris