Cobles piadoses a Jesucrist a la Creu

JESUCRIST NOSTRE SENYOR. COBLAS MISTICAS Y PIADOSAS. Any 1852.

Sant Crist a l'església parroquial de Sant Hilari Sacalm

Ab dolor y amargura
Principi vuy doná
Per cantar unas coblas
Que son dignas de fer plorá,
Vostra atenció demano
Oh! auditori amát!

Senyor misericordia,
useu de pietát.

Estem com á cristians
Y nons determinem
Amar á Deu y al próxim
Conforme mana Deu,
Pero molt al contrari
Fins ara havem obrát.
...
Estos deu manaments
Si los bolem observá
Donarém fi á las penas
Que Deu nos fa passá,
Ó si no major cástich
Deu nos te preparát.

Font: Antoni Prat i Puig

Comentaris