Goigs a santa Magdalena. Espelt, municipi d'Òdena (Anoia, Barcelona)

GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA MARIA MAGDALENA, PATRONA DE LA PARRÒQUIA DEL ESPELT.

Santa Magdalena

Ab veu clara y molt serena,
Magdalena...
vostra vida y penitencia
cantarém ab reverencia.

Desitjant vostra germana
¡gran christiana!
que á Deu fosseu convertida,
y abandonasseu la vida
cortesana,
vos portá 'l que á tots convida;
al que ohint, fereu esmena.

Als peus de Christo  postrada
y mudada
ab llágrimas los rentáreu,
ungüents fins hi derramáreu
humiliada,
y ab los cabells aixugáreu,
llanssats y desfets sens trena.
...
Aquest poble que us adora
y u's implora
siauli sempre propicia,
guardaulo de la inmundicia
en tota hora;
feu que la infernal malicia
nons tinga baix sa cadena.

Puix gosau de gloria plena,
Magdalena,...
vostra vida y penitencia
cantarém ab reverencia.


Església de santa Magdalena de l'Espelt
Foto: Jomovi

Comentaris