Goigs a santa Cecília, patrona del Tarròs a Tornabous (Urgell, Lleida).

GOITGS DE LA GLORIOSA SANTA CECILIA VERGE Y MARTIR, PATRONA DEL POBLE DEL TARRÓS EN LO URGELL. Any 1854.

Imatge gòtica de santa Cecília a l'església del Tarròs, popularment coneguda com santa Cília o Cileta. Foto: Ramon Oromí.

Cecilia quant se os reclama,
y visita en lo Tarròs;
Alcansaunos Verge Santa
de Deu salut, y repós.

Nascuda que en Roma foreu,
essent de molt poca edat,
á Jesus sempre seguireu,
votantli virginitat
ab una manera tanta,
y fentvos ell mil fabors.
...
En lo tarrós de Urgell plana
vostra casa es colocada,
essenthi vostra figura,
y Reliquia venerada,
de molts devots visitada,
qui reclaman sempre á Vos.

Si lo dimoni atormenta
en la anima, y en lo cos;
Alcansaunos Verge santa,
de Deu salut, y repós.

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Uns altres Goigs a santa Cecília del Tarròs.

Església de Santa Cecília del Tarròs al municipi de Tornabous.
Foto: Joangabernetcastelar.
Interior de l'església. Foto: SEGRE TÀRREGA a segre.com


Comentaris