Goigs al Sant Crist de l'Hort. Les Avellanes (Noguera, Lleida).

GOIGS QUE EN LAS AVELLANAS LLOCH DEL BISBAT DE URGELL SE CANTAN A NTRE. REDEMPTOR JESUS DEVANT DE UNA MIRACULOSA IMATGE SUA QUE ALLÍ SE VENERA AB LO NOM DE SANT CHRISTO DEL HORT.


Soberano Redemptor
En cel y terra admirable;
Concediunos, Pare amable
Pera sempre vostre amor.

Avellanas, que en Urgell,
Dista tres horas de Segre,
Poble petit, pero alegre,
Gosa los raigs de eix Sol bell;
Vos Angel del gran Concell,
Vos sou nostre Protector.

Aqueixa Imatge sagrada,
Que per vostra venerám,
Tots sabém, tots confessám
Lo modo ab que fou trobada;
Vos sou la via trillada
A tot humil viador.

Cavant un hort un pagés,
Trobá eixa font de sálud;
Meresqué per sa virtut
Tant favorable succés;
Perdonar teniu promés
A tot contrit pecador.
...

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Capella de Sant Roc de les Avellanes on es venera al Sant Crist de l'Hort.
Foto: Isidre Blanc.


Comentaris