Goigs a sant Martí. Sant Martí Sescorts a L'Esquirol (Osona, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT MARTÍ, PATRÓ DE LA PARROQUIA DE SANT MARTÍ SESCORS BISBAT DE VICH.

Sant Martí

De Sacerdots Sol hermós.
y del Cel Astro en excés:
influhiu vostras mercés
Sant Martí Bisbe gloriós.

De la gracia preelegít
ja de noy lo error deixau;
y mes que als Pares amau
á Deu en vostre esperit:
digne sou de ser escrit
Soldát de Christo famós.
...
Per son Patró vos venera
de Sescors  lo antich poble;
y la protecció mes noble
de vostre poder espera:
guardaulo de tal manera
que logre cumplert repós.

Font: Antoni Prat i Puig
Església parroquial de Sant Martí Sescorts.
Foto: Josep Maria.


Comentaris