Goigs a santa Magdalena. Vilarestau a Centelles (Osona, Barcelona).

GOIGS DE SANTA MARIA MAGDALENA QUE ÉS VENERADA EN SA PRÒPIA CAPELLA DE VILARRESTAU, SUFRAGÀNIA DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE SANTA COLOMA DE CENTELLES.

Santa Maria Magdalena

Cantarem amb alegria
tots els de Vilarrestau:
Suplicant-vos, oh Maria
Magdalena que ens oigau.

Cantarem que fóreu nada
de pares molt principals,
per los quals fóreu dotada
d'alguns béns temporals;
i coneixent que eren mals,
vós a aquells renunciau.
...
Cantarem molt digna Santa
el que es sol cantar de vós,
que puix teniu glòria tanta
ens vulgueu donar socós.
Mireu que som pecadors,
i per nos a Déu pregau.

Al devot que en vós confia
piadosament amparau,
Suplicant-vos, oh Maria
Magdalena, que ens oigau.

Font: Antoni Prat i Puig

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Ruïnes de l'ermita de Santa Magdalena de Vilarestau o de la Garga.
Es troba al sud del terme de Centelles, dalt del pla de la Garga, a poca distància del mas del Cerdà de la Garga. Fou erigida cap al 1095 pel propietari del lloc, de nom Saborat, amb un grup de feligresos, i l’any 1097 fou consagrada pel bisbe de Barcelona, Folc de Cardona.
El 1852 restà abandonada, i el seu culte fou traslladat a la capella que aquell any havia fet edificar, al seu mas del Cerdà de la Garga, Ildefons Cerdà. De l’església antiga resten només unes ruïnes importants. Foto: Conèixer Catalunya.Comentaris