Goigs a la Mare de Déu del Bon Part. Montjuïc, a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DEU DEL BON PART VENERADA A L'ERMITA DE SANT BERTRAN, DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC, DE BARCELONA.


A qui vostra ajuda implora
mai acudiu amb retard
Verge Santa del Bon Part
sigueu nostra protectora.

Parir els fills amb dolor
formà part de la sentència,
que per desobediència,
donà a Eva el Creador;
de tal càstig el rigor
a tota mare atortura.
...
Vostres devots empareu,
Mare tendra i amorosa,
i puix sou tan poderosa
gràcia i salut els logreu,
sa agonia consoleu,
obriu-los el cel Senyora.

Contra la serpent traïdora
sóu el més fort baluart:
Verge Santa del Bon Part
sigueu nostra protectora.
L'antiga ermita de Sant Bertran (construïda el 1313), situada prop del camí que duia a la Mare de Déu de Port per la part baixa de Montjuïc (vorejant el mar), va donar nom a les hortes que hi havia al peu de la muntanya, el terreny que actualment estaria comprès entre el port i el carrer Salvà. Abans de l'existència de Sant Bertran, aquest indret era conegut com les Hortes de Sant Pau, en al·lusió al convent benedictí proper a la zona. Amb l'assecament del Cagalell, aquesta zona va esdevenir una de les àrees més importants de producció agrícola i fructícola d'extramurs. Les dimensions de les propietats eren de tipus mitjà i els pagesos estaven agrupats en el Gremi d'Hortalans de les Hortes de Sant Bertran que, a la vegada, pertanyia al Gremi de la Porta de Sant Antoni.

Aquesta ermita estava al peu de la muntanya de Montjuïc. Va ser destruïda el 1814.

1563. Barcelona per Wyngaerde. En aquesta pintura del segle XVI es pot veure l'ermita de Sant Bertran (senyalada amb la fletxa) a peu de muntanya de Montjuïc. El penya-segat de Montjuïc, sense ronda litoral, amb l'ermita de Sant Bertran penjada sobre les roques. Les galeres de guerra, fondejades davant les drassanes. En pocs anys, partiran cap a Lepant.
Pintura extreta del bloc de JM. Mir.

Lloc aproximat on estava l'ermita de Sant Bertràn.

Comentaris