Goigs a la Mare de Déu de la Barca. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS I ALABANCES DE LA MARE DE DÉU VULGARMENT ANOMENADA DE LA BARCA VENERADA A L'ESGLÉSIA DEL CONVENT DE MONGES DE SANTA CLARA* DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

*viquipèdiaEl Convent de Santa Clara de Barcelona fou un cenobi femení de clausura construït en el que avui és el barri de la Ribera de la ciutat de Barcelona. Molt malmès durant el setge de Barcelona (1713-1714) fou arrasat definitivament per ordre de Felip V d'Espanya, com bona part del barri de la Ribera per a construir-hi la ciutadella de Barcelona, durant els anys de la postguerra i algunes de les seves restes arquitectòniques foren repartides en alguns edificis notables de la ciutat. Tradicionalment es considera la primera fundació de les clarisses a la península Ibèrica, per bé que la seva data de fundació ha estat a bastament discutida com moltes de les primeres fundacions clarisses tant a França com a Espanya.

Marededeu procedent de l'antic Monestir de Santa Clara i actualment venerada al Monestir de Sant Benet de Montserrat. No sé si té alguna relació amb la que es fa referència en aquests Goigs. Foto i més informació a monestirs.cat.

En tota calamitat
de vostra protecció gosa,
qui us invoca amb fervor
Verge i Mare piadosa.

El braç de Déu irritat,
descarregant amb gran fúria
vol venjar la gran injúria
del pecador obstinat;
si a Vós clama, es té salvat
i amb confiança reposa.
...
El penedit pecador
de vostra protecció gosa,
qui us invoca amb fervor
Verge i Mare piadosa.
Comentaris