Goigs al beat Domènec Castellet. Esparreguera (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTIR LO BEATO DOMINGO CASTELLET, DEL ORDE DE PREDICADORS, SE VENERA EN LA PARROQUIAL ESGLESIA DE STA. EULARIA D' ESPARRAGUERA, DE LA QUAL FOU FILL.

Beat Domènec Castellet, frare dominic missioner a Filipines i al Japó on va morir màrtir (s. XVI-XVII). Es celebra el 10 de setembre (a Esparreguera el 8 de setembre).

De frares predicadors
l'Ordre sagrat us venera:
Oïu, Castellet gloriós,
els veïns d'Esparreguera.

Doneu mostra, essent infant,
de candor i d'innocència
i la vila, amb complascència,
entreveu en vós un sant;
de virtuts espill formós
sou vós ja en l'edat primera.
...
Transportat a Filipines,
apòstol zelós i ardent,
de llevant fins a ponent
prediqueu santes doctrines;
el paganisme heu confós
fent resplendir la llum vera.
...
Vostre afany ratlla en deliri
per dur ànimes al Cel;
Déu premia el vostre zel
amb la palma del martiri:
turmenten el vostre cos
llançant-lo dins la foguera.
...
El beat Domènec Castellet en un plafó ceràmic d'Enric Serra a l'església d'Esparreguera. Foto: Enfo.

Imatge del beat en un altar de l'església. Foto: Olga Cañadas Cantillo.

Entrada a l'església parroquial de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Foto: zi lan.


Comentaris