Goigs als màrtirs sants Roderic i Salomó.

GOTX EN LLAHOR DELS SANTS MARTRES RODERICH Y SALOMÓ, QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA LO DIA 13 DE MARS. COMPOSTS PER ARTUR MASRIERA Y COLOMER.

Sants Roderic i Salomó, màrtirs de Còrdova

Putx vostra existencia ardida
plena fou de fé y doló,
il·luminau nostre vida
Roderich y Salomó.

Tots dos, van nâixe en la terra
de las flors y del perfum,
de Cabra en la hermosa serra
vegé Roderich la llum.
Desd' sa infancia benehida
fou de Crist feel servidó.
...
Salomó, qu' es á la cova,
també estima à Jesucrist
y alli ab Roderich se trova
desitxánt lo Paradis:
tots dos plens d' amor sens mida
fan dejunis y oració.
...
De la terra cordobesa
sou los sants mes venerats,
os visitan ab grandesa
reys y nobles y prelats;
teniu urna benehida
y lo retáule milló.

Font: bibliogoigs

Urna de plata que guarda les relíquies dels sants màrtirs de Còrdova a l'església de Sant Pere de Còrdova. Foto: Lancastermerrin88.


Comentaris