Goigs a la Mare de Déu de la Companyia. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS PER PRIMERA VEGADA DICTATS EN LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE LA COMPANYIA TROBADA A LA TORRE DE SANTA EULÀLIA DE L'ANTIC CASTELL DE CATÓ. VENERADA A L'ESGLÉSIA DEL CONVENT DE MONGES DE L'ENSENYANÇA DE BARCELONA.


Vostres goigs, Verge Maria,
digna Mare del gran Rei:
cantarem la Companyia
puix ens haveu dat Remei.

El primer és l'alt Misteri
de la Santa Trinitat,
quan us donc de l'alt Imperi
l'Arcàngel Sant enviat;
declarant de Vós prendria
pura carn, l'Eternal Rei:
Triomfant Senyora mia,
Verge de la Companyia.
...
Puix que tant com jo voldria
mon flac dir no us fa servei:
Mireu la voluntat mia,
Verge de la Companyia.
Comentaris