Goigs a la Mare de Déu de la Llet. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE LA LLET VENERADA EN UNA CAPELLETA DE VEINAT DEL CARRER D'EN ROBADOR DE BARCELONA.


Puix que Mare sou Senyora
de Jesús de Natzaret;
siau nostra protectora
Mare de Déu de la Llet.

Copiat vostre original
per Lluc gran evangelista
bon testimoni de vista,
que en Vós queda tant cabal;
vostre rostre angelical
tan admirable i perfet.
...
Sou de Jericó la rosa
justa vara de Jessè,
empar de la nostra fe,
doneu la llet animosa 
a la mare desitjosa
d'alimentar son fillet.
...
Comentaris