Goigs a la Mare de Déu de la Parra. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS ARA PER PRIMERA VEGADA DICTATS DE LA MARE DE DÉU DE LA PARRA VENERADA A L'ESGLÉSIA DE SANTA CATERINA DELS FRARES PREDICADORS DE BARCELONA.


Puix a Vós desconsolada
prega la gent cada dia:
ajudeu-nos Verge pia
de la Parra anomenada.

Quan l'Angel us saludà,
fou el vostre  goig primer,
restant vostre claustre enter
el Fill de Déu s'encarnà
en Vós, a qui destinà
per Mare seva estimada.
...
El veïnat també amb el cor
iguals gràcies us demana:
Verge i Reina Sobirana,
concediu-li aqueix favor.L'església de Santa Caterina es trobava aproximadament on ara hi ha el Mercat de Santa Caterina, a la plaça de Joan Capri.


Comentaris