Goigs a sant Francesc d'Assís. Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DEL PATRIARCA ST. FRANCESCH VENERAT PER SOS FILLS DE LA TERCERA ORDRE EN LA ESGLÈSIA DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

Sant Francesc d'Assís

Puix fóreu en diví amor
serafí molt abrasat:
Francesch, com Cristo llagat,
inflamèu lo nostre cor.

En Assís, ciutat de Umbría
volgué Déu omnipotent
que fos vostre naxement
en una pobra establía,
ja al nàxer imitador
fentvos del seu Fill amat.
...
Ja que d'est Sant Hospital
en lo temple us veneràm,
devots fills vos suplicàm
que nos guardèu de tot mal;
pregàu perque del Criador
gosèm en la eternitat.

De tres Ordres fundador
sou per la Esglèsia aclamat:
Francesch, com Cristo llagat,
inflamèu lo nostre cor.


La capella gòtica del Carrer Hospital. Foto: Google Maps

La capella gòtica del carrer Hospital, obra del segle XV, va aprofitar les edificacions de l'antic hospital d'en Colom. Una casa del segle XV adossada a l'edifici per la part de llevant amb pòrtic flamíger, hostatjava l'antic arxiu de l'Hospital. El 25 de març de 1629 es va començar a construir, adossada a la paret nord de l'hospital, la Casa de convalescència (actual Institut d'Estudis Catalans), les obres de la qual finalitzaren el 1680, en el mateix moment en què es posà sota l'advocació de Sant Pau. El 1703, Antoni Viladomat i Manalt, un dels pintors barrocs catalans més preeminents, pinta la capella de Sant Pau, en aquest edifici. El 1764, davant de la Casa de convalescència, s'aixecà el Col·legi de Cirurgia (actual Acadèmia de Medicina), obra de Ventura Rodríguez.


Comentaris