Goigs a la Mare de Déu de la Panada. Palma de Mallorca.

GOIGS A SANTA MARIA DE LA PANADA DE LA LLIBRERIA JOVELLANOS, DE CIUTAT DE MALLORCA.

Mare de Déu de la Panada, de l'escultor Mateu Forteza (1988). Actualment es venera a la capella de Sant Honorat d'Algaida. Fou beneïda solemnement a l'església parroquial de Lloret de Vistalegre el 9 de desembre de 1990. El mateix dia fou traslladada i entronitzada a l'ermita de Sant Honorat.
Foto: Grup Excursionista Els Gaiatos.

Siau la nostra advocada
quan la Pasqua ens du consol,
oh Verge de la Panada,
dolça com un robiol.

Abans ja éreu tendra i pura
dins el bosc remorejant,
però ara us heu fet Figura
que en braços porta l'Infant
i li canta la tonada
d'una cançó de bressol.
...
Quan la Pasqua se'ns acosta,
perfumada de clavell,
retirau la dura crosta
perquè vénguin Pa i Anyell
i tovau la pasterada
a l'esfalf del novell Sol.
...
La gran pau que al cel es bada
que suri al nostre redol,
oh Verge de la Panada,
dolça com un robiol.

Font: bibliogoigs

El dia 16 d'agost de 1984, se celebra per primera vegada la Festa Major de Nostra Dona Santa Maria de la Panada a la Llibreria Jovellanos, de Ciutat de Mallorca. S'engalanà la façana, s'adornà l'interior, hi va haver berenar per a tothom... Però la finalitat principal era que aquell dia, a les 6 de l'horabaixa, s'havien de fundar els Cavallers de Santa Maria de la Panada. Així va ser, 'amb la llibreria replena de gent, i amb tota solemnitat, s'entregaren els Títols als Cavallers assistents. Els càrrecs quedaren establerts de la manera següent: President-Fundador, D. Francesc Salieras i Juan; Vice-Président, D. Joan-Bernat Andreu i Santandreu; Secretari, D. Jaume Martorell i Cabot. Per la seva col·laboració i assistència s'anomenà Padrina de l'acte Dña Maria Ignàsia Pomar i Fiol, i Dama d'Honor Dña. Maria dels Dolors Cabot i Picó. El nombre dels primers Cavallers va ser de trenta-tres, entre els quals hi havia catedràtics, llicenciats en Filosofia i Lletres, historiadors, escriptors, poetes, pintors, músics, sacerdots, un metge, un apotecari, un missèr, etc. S'adoptà com a Patró dels Cavallers el Gloriós Sant Roc, que en aquell dia se celebrava la seva festa. En vista de la relació i amistat que va tenir els darrers anys de la seva vida el poeta D. Llorenç Moya i Gilabert de la Portella (+1981) amb la Llibreria Jovellanos, i de la seva aportació literària entorn a la Verge de la Panada, es determinà —com a cas excepcional— atorgar-li el Títol pòstum de Cavaller de Santa Maria de la Panada. Amb motiu de la festa, es va editar un punt de lectura amb un dibuix de Miquel Pons i Bonet. També es va publicar una Recordança de la fundació dels Cavallers, amb una poesia de Mn. Gabriel Rebassa i Bisquerra. Finalment, al dia següent, Concepció Rosillo i Zaforteza va publicar en el periòdic «El Día de Baleares» una àmplia ressenya de la festa i de la fundació dels Cavallers de Santa Maria de la Panada.
Jaume Martorell i Cabot.

Lloc on estava la Llibreria Jovellanos

Comentaris