Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia. La Fatarella (Terra Alta, Tarragona).

GOIGS EN ALABANZA DE LA VERGE SANTÍSIMA DE MISERICORDIA QUE'S VENERA EN LA ERMITA DE LA FATARELLA.


Verge de pau y concordia
puig lo Señor molt vos ama:
Socorreu á qui os reclama
Mare de Misericordia.

Per aquell goig que sentireu
vent lo angel Sant Gabriel
y cuan per aquell oireu
la embaixada del cel,
habent fi la gran discordia
entre Deu y gent humana.
...
Puig de Deu sou tan amada.
Reina de sacra memoria:
Vulgau ser nostra advocada
Mare de Misericordia.Comentaris