Goigs a les santes Perpèuta i Felicitat.

GOIGS EN LLAHOR DE LES SANTES MARTIRS PERPETUA Y FELICITAT. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA LO DIA 7 DE MARS. Any 1870.

Santes Perpètua i Felicitat

Puix qu' es pel Senyor morir
perpetua felicitat,
ajudáunosla á obtenir
Perpetua y Felicitat.

Per adornar lo jardi
de l' Iglesia del Senyor,
ab flors de mes gran valor
qu' aromatich jessami;
en Turba de Mauritania
dos belles flors han brotat.
...
Si preté nostre inimich
traurens del camì de vida
lo vostre exemple ens convida
ab premi tant alt y rich,
pels seus fills sempre l' Iglesia
Mare piadosa es estat.Comentaris