Goigs a santa Madrona. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

 GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR STA. MADRONA PATRONA DE LA EXMA. CIUTAT DE BARCELONA QUE'S VENERAVA ANTIGUAMENT EN SA CAPELLA EN LA MONTANYA DE MONJUICH, Y AVUY EN SA ANTIGA PARROQUIAL IGLESIA. SA FESTA A 15 DE MARS.

Santa Madrona

Montanya de Montjuich
Honra sou de Barcelona:
Puig aquell tresor tan rich
Teniu de santa Madrona.

Es tresor tan preciós
Que no 's pot avalorar.
Es un Cos tant gloriós
Verge y martir singular;
Un tresor tant alt y rich
Per tot lo mont se rahona.
...
Sinaí si es nomenat
Tenint santa Catarina,
Montjuich será llohat
Per la Madrona divina;
Ella fá mes magnifich
Lo poble de Barcelona.
...

Font: Montse Pujadas RosichEsglésia parroquial de Santa Madrona a Barcelona
Foto: Fco. Javier Fresneda

Situació de la parròquia:


Ermita de Santa Madrona del Poble-secFoto: Marc Howayek.
Segons una antiga tradició barcelonina, Santa Madrona nasqué a finals del segle III en una vila romana situada a la muntanya de Montjuïc en un lloc proper on es troba actualment l'ermita dedicada a ella.

Montjuïc, frondós paratge,
té palaus i bells jardins,
perfumats pel fresc oratge
i la flaire dels verds pins.
Gaia ermita, ací pregona
el goig amb què us acollí
.

Situació de l'ermita de Montjuïc dedicada a santa Madrona:

Comentaris