Cobles del Judici Final (1897)

El Judici Final.
Escena del retaule de la Transfiguració de la Catedral de Tortosa.

Aquella ronca trompeta
Del judici universal
Veniu, veniu, á judici,
Cita á tot home mortal.
En quel terrible puesto
De la vall de Josafat
Acudirán tots los homes
Per serne judicats.

Luego vindrán las ánimas
Ab un instan y un moment
Unas vindrán de la Gloria
Y altres vindrán del Infern
A unirse ab los cosos
Que tingueren per companys;
Ab quina alegría als justos
Pero quin desconsol per los mals.

A la veu de la trompeta,
Los cosos serán formats
Uns per anar á la Gloria
Altres per ser condemnats:
Una de aquestas dos sors
En que nos ha de tocar
O ser sempre Gloriós
O un sempre rabiant.
...Comentaris