Goigs a santa Balbina verge i màrtir

Santa Balbina
Plaça de Sant Pere de Roma. Es celebra el 31 de març.

Ja que d'invicta heroïna
heu rebut gloriós llorer:
Valeu-nos verge Balbina
contra el malèfic poder.

De nobles pares nascuda
entre el gentilici error;
com poncella que perdura
entre els arínjols sou flor
puix el bon Déu us destina
a seguir el camí dreter.
...
Vostre pare que confessa
ser de Crist un seguidor
és ajusticiat depresa;
i cel rebrà palma i llor:
Sant Quirí se'l denomina,
un màrtir capdavanter.
...
De Roma, invicta heroïna,
sou com l'estel matiner:
Valeu-nos verge Balbina
contra el malèfic poder.

Text i edició d'Antoni Sàbat i Aguilera


Comentaris