Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats. Antiga església de Sant Agustí Vell de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS VENERADA A L'ESGLÉSIA DELS PARES AGUSTINS DEL REC, DE BARCELONA.


D'afligits i atribolats
sou, Verge, consoladora;
socorreu-nos, gran Senyora,
Mare dels Desemparats.

Els Sants clamaven al cel
per la salut esperada,
quan fonc enviat Gabriel,
i us donà l'ambaixada:
Restaren molt consolats,
quan vingué tan joiosa hora.
...
I per impuls molt diví
la vostra imatge han portat
en aquest convent sagrat
del Pare sant Agustí:
On de cor humiliats
demanen favors tothora.
...
Puix sou nostra emparadora
en totes necessitats;
socorreu-nos, gran Senyora,
Mare dels Desemparats.Claustre de l'antic Convent de Sant Agustí Vell o del Rec.
Foto: Xavier Caballe.


Comentaris