Goigs a sant Josep de Calassanç. Escoles Pies de Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DEL GLORIOS SANT JOSEP DE CALASSANÇ QUE ES CANTEN A LES ESCOLES PIES DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Any 1959.

Sant Josep de Calassanç

Corones feu a Maria
quan eduqueu els infants:
Pare de l'Escola Pia,
feu que siguem bons i sants.

Arbre gentil ple de saba
que en flors i fruits granarà,
l'amor de Déu l'abrandava,
Quina collita hi haurà!
El cor curull d'alegria,
que és el millor dels encants.
...
Si Vilanova us demana
vostre ajut i compassió,
i els infants us encomana
que seràn la salvació,
Mestre i Sant sigueu el guia
dels petits que es van fent grans.

Pregueu per tots cada dia,
Sant Josep de Calassanç:
Pare de l'Escola Pia,
feu que siguem bons i sants.


Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, o Col·legi Samà.
Rambla de Salvador Samà, 114-116.
Foto: Cornelia Bohl.


Comentaris