Goigs a la Mare de Déu de la Bona Aroma o de la Bona Mort. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

ALABANCES I GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE LA BONA AROMA O DE LA BONA MORT VENERADA A L'ESGLÉSIA DEL CONVENT DE SANTA CATERINA DE BARCELONA, DE L'ORDE DE PARES PREDICADORS.


Elegida del Senyor
entre totes la millor
Verge de la Bona Mort
deu-nos empar i favor.
...
Essent Vós la Vara hermosa
de la rama de Jessé,
sou aquella flor, en què,
com en la més dolça Esposa,
amorosida reposa
l'Esperit del Creador.
...
Puix que davant del Senyor
sou nostre ajut millor
Verge de la Bona Mort
deu-nos empar i favor.L'església de Santa Caterina es trobava aproximadament on ara hi ha el Mercat de Santa Caterina, a la plaça de Joan Capri.


Comentaris