Goigs a sant Desideri i santa Clara, màrtirs. Sant Pere Despuig a la Vall de Bianya (Garrotxa, Girona).

GOIGS DELS GLORIOSOS MÁRTIRS SANT DESIDERI Y SANTA CLARA, PATRONS DE SANT PERE ASPUIG EN VIANYA.

Els màrtirs sant Desideri i santa Clara

De virtuts hermosas flors
vostra santedat declara:
Siau nostres protectors
mártirs Desideri i Clara.

Vostra fé viva mostráu
per ella volent patir,
vostra constancia al morir
denota bè que esperáu,
que l' centro de sants amors
en est mon nos' troba encara.
...
Sant Pere Aspuig en Vianya,
vostras reliquias venera,
dels dos lo socorro espera,
en tota fatiga estranya,
vensut de vostres favors
servos obligat declara.
...


Església parroquial de Sant Pere Despuig on es venera també a sant Antoni abat.
Foto: Arnau Brosa.

Interior de l'església presidit per les imatges dels patrons
Foto: Patrimoni de la Garrotxa


Comentaris