Goigs a la Mare de Déu del Bon Part. Montjuïc, a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANZA DE NTRA. SRA. DEL BON-PART QUE SE VENERA EN LA HERMITA DE SANT BERTRÁN, EN LA MONTANYA DE MONJUICH.


Puig sou Verge Inmaculada
sempre nostra intercesora:
ajudaunos gran Senyora,
Del Bon-Part intitulada.

Ab vostre consentiment,
luego quedá afectuada
per la salút de la gent,
la vinguda desitjada:
Del Senyor omnipotent,
de aqui quedareu prenyada.
...
En esta Hermita ditxosa,
de Sant Bertrán nomenada,
vostre Imatge venerada,
com á estrella prodigiosa;
Del Mar la furia espantosa,
amaynau Verge Sagrada.
...

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


L'antiga ermita de Sant Bertran (construïda el 1313), situada prop del camí que duia a la Mare de Déu de Port per la part baixa de Montjuïc (vorejant el mar), va donar nom a les hortes que hi havia al peu de la muntanya, el terreny que actualment estaria comprès entre el port i el carrer Salvà. Abans de l'existència de Sant Bertran, aquest indret era conegut com les Hortes de Sant Pau, en al·lusió al convent benedictí proper a la zona. Amb l'assecament del Cagalell, aquesta zona va esdevenir una de les àrees més importants de producció agrícola i fructícola d'extramurs. Les dimensions de les propietats eren de tipus mitjà i els pagesos estaven agrupats en el Gremi d'Hortalans de les Hortes de Sant Bertran que, a la vegada, pertanyia al Gremi de la Porta de Sant Antoni.

Aquesta ermita estava al peu de la muntanya de Montjuïc. Va ser destruïda el 1814.

No entenc com es van editar aquests Goigs el 1883 si l'ermita ja no hi era des del 1814.

1563. Barcelona per Wyngaerde. En aquesta pintura del segle XVI es pot veure l'ermita de Sant Bertran (senyalada amb la fletxa) a peu de muntanya de Montjuïc. El penya-segat de Montjuïc, sense ronda litoral, amb l'ermita de Sant Bertran penjada sobre les roques. Les galeres de guerra, fondejades davant les drassanes. En pocs anys, partiran cap a Lepant.
Pintura extreta del bloc de JM. Mir.

Lloc aproximat on estava l'ermita de Sant Bertràn.

Comentaris