Goigs a sant Faust. Aiguaviva (Gironès, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT FAUSTO.

Sant Faust d'Alexandria màrtir es celebra el 19 de novembre

Als qui cantan vostres goigs
Fausto Martyr gloriós,
alcançaunos de Jesus
de la gracia los tresors.

Desde jove començareu
á predicar ab fervor,
vos, y vostre germá anareu
cuals Apostols per lo mon:
Puix tans homens convertireu
ab vostra predicació.
...
Es vostra Santa Reliquia
de Aygua-Viva bella font
y puix della sempre manan
moltes gracies, y favors:
Siau font per aquest Poble,
y riu pera tot lo Mon.

Puix ab molta devoció
estám cantant los favors,
alcançaunos de Jesus,
de la gracia los tresors.


Església parroquial de Sant Joan d'Aiguaviva (Gironès). Foto: Josep Maria.

Foto: Jmarchn


Comentaris