Goigs a sant Sebastià. Sallent (Bages, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS MARTIR SANT SEBASTIÁ QUES CANTAN EN LA SUA CAPELLA DEL CASTELL DE LA VILA DE SALLENT.

Sant Sebastià

Puig lo Senyor vos doná
Provas tals de son amor:
Siau nostre protector,
Gloriós sant Sebastiá.

Vostre il·lustre naixement
Mogué a Diocleciá,
A nombrarvos capitá
De son exércit valent;
Mes prompte vos enamorá
De Jesús lo ardent amor.
...
Pregueu al Omnipotent
Ab súplica especial,
Perque guardi de tot mal
A la villa de Sallent:
Puig ella sempre dirá,
Quant de Deu tindrá un favor
Quel déu a son protector
Lo gloriós sant Sebastiá.

Ja que el Senyor demostrá
Que 'us tenia tant amor:
Siau nostre protector,
Gloriós sant Sebastiá.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.
Prop de les ruïnes del castell, hi ha l'antiga església parroquial de Sant Sebastià, que és la rotonda romànica més gran de Catalunya. Malgrat que l’església es trobava inicialment sota l’advocació de Sant Esteve, més habitualment és coneguda com a Sant Sebastià, la seva advocació posterior.
Foto: Saromijordi


Comentaris