Goigs a la Mare de Déu en el mes de maig, mes de Maria.

COBLAS PER CANTAR EN OBSEQUI DE MARIA SANTÍSSIMA EN LOS DIAS DEL MES DE MAIG, ANOMENAT PER EXCELENCIA, MES DE MARIA. Any 1842.

Mare de Déu. Plaça de l'Església a Romanyà de la Selva. Foto: Josep Maria.

A qui'us rendim nostres cors
demanantvos ab fé viva:
mudeunos, Mare, estas flors
en fruits de una santa vida.

Si las flors que'us enamoran
son los actes de virtut,
als nostres cors, que'us adoran
umpliulos de un amor pur;
del amor, que inspirau sols
ab una mirada pia.

Ab gran desitg esperabam
arribás lo mes de maig,
perque de cor confiabam
lograr de gracia algun raig;
pues dispensau tants favors
al que á Vos devot suplica.

La terra ara tant amena
ab flors tantas y tan varias
representa foreu plena
de totas virtuts y gracias;
la enhorabona á Vos tots
vos donám de tanta ditxa
...
Si obriu á vostres devots
las portas del Cel, Maria:
mudeunos, Mare, estas flors
en fruits de una santa vida.


Font: bibliogoigs

Font: bibliogoigs

Font: Antoni Prat i Puig

Font: Antoni Prat i Puig

Mare de Déu en una fornícula a la plaça de l'església de Romanyà de la Selva (Baix Empordà). Foto: Josep Maria.

Comentaris