Goigs a l'Arcàngel Sant Miquel. Santa Maria de Mataró (Maresme, Barcelona).

GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIÓS ARCANGEL SANT MIQUEL VENERAT A LA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE MATARÓ. SA FESTA EL DIA 29 DE SETEMBRE. Any 1931.

L'arcàngel Sant Miquel

Sant Miquel l'ha enarbolada
la bandera immaculada
dels exèrcits triomfants.
Per vostra gesta sagrada
sigué la glòria poblada
d'arcàngels, querubs i sants.

O donzell tot resplandent
la faç vostra com fulgura!
acuirassat i lluent
que vestiu també armadura;
vostra gràcia no igualada
té la veu dels millors cants!
...
Mata, El Cros, Santa Maria,
el temple basilical,
us honoren cada dia
i celebren festa anyal.
Beneiu-la ben amada,
Mataró i els ciutadans.

Dins la nostra agrupació,
o Sant de tota bonança,
als que us tenim per patró,
donau-nos perseverança,
que floreixi ben gemada
amb nous cors, per Vos aimants.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.
Imatge de Sant Miquel a la capella de la Mare de Déu de Montserrat de la Basílica
Foto: Zarateman

Foto: annobi

Comentaris