Goigs a l'Arcàngel sant Miquel

GOIGS AL SUPREMO PRINCEP DE LA IGLESIA SANT MIGUEL ARCANGEL.

Sant Miquel Arcàngel

Cantarém ab alegría
de vos Miguel las llahors,
Princep de las Gerarquias
pregau per los pecadors.

Aprenas foreu criat
Que ja sufrir no puguereu
á Llucifer rebelat,
ab qui batalla tinguereu
repetint ab valentia
¿Qui com Deu totpoderós?

Per superbo y arrogant
cau aquell en gran vilesa,
estant sempre rabiant
baix los peus de vostra altesa,
ab que paga la porfía,
perduts los antichs honors.
...

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris