Maria. Poema de sant Bernat, traduït per mossèn Cinto Verdaguer


Ànima pura que al cel camines
per eixos aspres camins d'espines,
si no vols caure, pren-la per guia:
Mira l'Estrella, invoca a Maria.

Mira a la Verge quan estàs trista,
Ella dels Àngels és alegria;
si et veus temptada, si ets perseguida,
Mira l'Estrella, invoca a Maria.

Jove que cerques flors entre espines,
mira a la glòria quina altra en brilla,
sol de la terra, del cel delícia;
Mira l'Estrella, invoca a Maria.

Si a Jesús cerques, pecador, mira'l,
dorm en sa falda, dorm i somnia.
Vols que a tos braços amorós vinga?
Mira l'Estrella, invoca a Maria.

Tota amorosa sembla que et diga:
si et falta mare, Mare et seria;
vine a mos braços, vine al cel, vine;
Mira l'Estrella, invoca a Maria.

Si d'enfonsar-se ta nau perilla
en les tempestes d'aquesta vida,
Maria és l'Iris que els núvols lliga;
Mira l'Estrella, invoca a Maria.

Com los Reis Magos si perds la via,
mira-la sempre l'Estrella amiga,
Ella és l'Estrella de l'establia:
Mira l'Estrella, invoca a Maria.

Pagès que llaures, si vols collita,
cego que enyores la llum del dia,
pobre que cerques lo pa de vida:
Mira l'Estrella, invoca a Maria.


Comentaris