Gran Avemaria (sant Joan Pau II)

Mare de Déu de Chiquinquirá

Pregària a la Mare de Déu de Chiquinquirà (Colòmbia)

DÉU VOS SALVE, MARIA!
Us saludem amb l'Àngel: plena de gràcia.
El Senyor és amb vós. (Lc 1,28)
Us saludem amb Elisabet: sou beneïda entre totes les dones
i beneït és el fruit de les vostres entranyes!
Feliç perquè heu cregut! (Lc 1,42-45)
Us saludem amb les paraules de l'evangeli:
Feliços els qui escolten la Paraula de Déu i la guarden! (Lc 11,28)

VÓS SOU LA PLENA DE GRÀCIA!
Us lloem, filla predilecta del Pare.
Us beneïm, Mare del Verb de Déu.
Us venerem, temple de l'Esperit Sant.
Us invoquem, Mare i model de tota l'Església.
Us contemplem, imatge realitzada de les esperances de tota la humanitat.

EL SENYOR ÉS AMB VÓS!
Vós sou la Verge de l'Anunciació, el Sí de la humanitat sencera al misteri de salvació.
Vós sou la Filla de Sió i l'Arca de la Nova Aliança en el misteri de la Visitació.
Vós sou la Mare de Jesús, nascut a Betlem, la qui vau ensenyar als senzills pastors i als savis d'Orient.
Vós sou la Mare que ofereix el seu Fill en el temple, l'acompanya fins a Egipte i el porta cap a Natzaret.
Verge dels camins de Jesús, de la vida oculta i del miracle de Canà.
Mare dolorosa del Calvari i Verge joiosa de la Resurrecció.
Vós sou la Mare dels deixebles de Jesús en l'espera i el goig de Pentecosta.

BENEÏDA SOU VÓS!
Perquè vau creure en la Paraula del Senyor,
perquè vau esperar en les seves promeses,
perquè vau ser perfecta en l'amor.
Beneïda per la vostra caritat amb Elisabet,
per la vostra maternitat a Betlem,
per la vostra fortalesa en la persecució,
per la perseverança en la recerca de Jesús en el temple,
per la vostra vida senzilla a Natzaret,
per la vostra intercessió a Canà,
per la vostra presència al peu de la creu,
per la vostra fidelitat en l'espera de la Resurrecció,
per la vostra pregària en la Pentecosta.
Beneïda sou vós per la glòria de la vostra Assumpció als cels,
per la vostra protecció damunt l'Església,
per la vostra intercessió per tota la humanitat.

SANTA MARIA, MARE DE DÉU!
Volem ser vostres, ja que vós sou Mare de Déu i Mare nostra.
Mireu i protegiu tota l'Església de casa nostra: els bisbes, que a imitació del Bon Pastor vetllen pel poble que els ha estat encomanat;
els sacerdots, que han estat ungits per l'Esperit;
els religiosos i religioses, que ofrenen la vida pel regne de Crist;
els seminaristes, que han acollit la crida del Senyor;
els esposos cristians en la unitat i indissolubilitat del seu amor;
els seglars compromesos en l'evangelització;
els joves, que lluiten per una societat nova;
els infants, que mereixen un món més just i més humà;
els malalts, els pobres, els empresonats, els perseguits, els orfes,
els desesperats i els moribunds.
Que a tothom en aquesta terra arribi la Paraula de l'Evangeli.

PREGUEU PER NOSALTRES PECADORS,
Mare de l'Església, sota el vostre patrocini ens acollim i a la vostra inspiració ens encomanem.
Us demanem per l'Església a casa nostra,
perquè sigui fidel en la puresa de la fe, en la fermesa de l'esperança,
en el foc de la caritat, en la disponibilitat apostòlica i missionera,
en el compromís de promoure la justícia i la pau.
Us encomanem la fecunditat de la nova evangelització, abans de tot als pobres,
la fidelitat a l'amor i la formació cristiana dels joves,
l'augment de les vocacions sacerdotals i religioses,
la generositat dels qui es consagren a la missió,
la unitat i la santedat de totes les famílies.

ARA I A L'HORA DE LA NOSTRA MORT.
Mare de Déu i Mare nostra! Pregueu per nosaltres.
Concediu-nos el do inestismable de la pau,
la superació de tots els odis i rancúnies, la reconciliació de tots els germans.
Que cessi la violència i el terror.
Que progressi i es consolidi el diàleg entre tots els homes i comenci una convivència pacífica.
Que s'obrin camins nous de justícia i prosperitat.
Us ho demanem a vós, Reina de la Pau.
Us encomanem totes les víctimes de la injustícia i de la violència,
a tots els qui han mort en les catàstrofes naturals,
Sigueu per a tots nosaltres, Porta del Cel, vida, dolcesa i esperança,
a tots els qui en l'hora de la mort us invoquen com a Mare.
Sigueu per a tots nosaltres, Porta del Cel, vida, dolcesa i esperança,
perquè junts puguem, amb vós, glorificar el Pare, el Fill i l'Esperit Sant.
Amén

Virgen del Manto. Riaza (Segovia)

Comentaris