Goigs a sant Sebastià. Martorell (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS CAVALLER Y MÁRTIR SANT SEBASTIA, PATRÓ DE MARTORELL, ADVOCAT CONTRA PESTILENCIA Y TOT MAL CONTAGIÓS.

Sant Sebastià

Mártir sant molt singular,
suplicám vostra potencia,
vulláu á Jesus pregar,
nos guarde de pestilencia.

Vostra mare es de Milá,
vostre pare de Narbona;
en la cort de Diocleciá
per capitá vos corona;
peró vos, per Deu amar,
deixáu esta dependencia.

Passareu cruels torments,
en los quals, segons se ha vist,
convertireu molta gent
á la fe de Jesucrist;
persó vos vé á suplicar
aquest poble per clemencia.
...
De Martorell gran patró
y singular advocat,
guardau també á est Principat
ab vostra alta intercessió:
feu nos pugám preservar
de tal mal y tal dolencia.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Església parroquial de Santa Maria de Martorell
Foto: Pere Guiu.

Comentaris