Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar (Maresme, Barcelona)

Estampa antiga de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar.

Verge puix títol goseu
i nom d'amor i concòrdia,
amb ulls de misericòrdia,
vostres fills, Mare, mireu.
...
Misericòrdia trobà
Canet en Vós piadosa
quan vostra mà poderosa
de peste i fam la guardà,
i en sequedat, li donà
pluja abundant i suau.

Votà Canet fer cremar
devant de Vós nit i dia
una llàntia, o Mare pia,
i vostra festa guardar.
Per Patrona us va aclamar,
i ser tal manifesteu.
...
Efecte molt singular
de misericòrdia sia
ser dels tristos alegria,
als malalts salud donar,
als afligits consolar,
i a tots de pecat guardeu.

Vostres ulls gireu Senyora,
puix són misericordiosos,
envers els nostres plorosos
en tot perill i a tota hora;
de misericòrdia autora
en vida i mort sigueu.


Escolta els Goigs en aquest enllaç...Uns altres Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar

Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar
Dibuix del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet

 La Mare de Déu de la Misericòrdia en el Camí dels Degotalls de MontserratComentaris