Goigs de la Divina Pastora. Balaguer (La Noguera, Lleida)

La Mare de Déu
Divina Pastora

A vostres peus detinguda,
aquesta ovella us implora:
Pietat, Divina Pastora,
que sóc l'ovella perduda.

Quan Jesucrist expirà,
perquè desemparat
no quedés el seu ramat,
per pastora us senyala;
en el calvari deixà
sagala tan benvolguda.
...
A València i Aragó,
a Catalunya i Castella,
fins a l'Índia i Sevilla
s'estén vostra devoció;
els caputxins amb raó
us fan de tots coneguda.

Guardeu-me del llop voraç,
quan seré d'ell combatuda.
Pietat, Divina Pastora,
que sóc l'ovella perduda.


Agraeixo a Dionís Gutiérrez i Rosich, Mantenidor del Servei d'Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, l'aportació dels presents Goigs.

Capella de la Divina Pastora a Balaguer
Foto: Jaume Ignasi Argilés
Interior de la capella
Foto: Parròquia de Balaguer


Comentaris