Goigs a sant Sebastià. Perpinyà (Rosselló, França).

El màrtir sant Sebastià

A vos, Mártir singular,
Suplicam ab reverencia:
Vulláu donchs Jesus pregar
Nos guardi de pestilencia.

En Narbóna, ciutat noble,
Nasquéreu sant Caballer,
Donant alegría al poble,
A vostres pares gran plaer.
Pronostich molt singular
De virtuts y excelléncia.
...
Vos gosáu de eterna gloria
Sebastiá venturós,
Teníunos donchs en memoria,
Y siáunos piados;
Puix vos anam suplicar
Ab rendida obediencia.

Puix sou nostre tutelar,
Donaunos vostre assisténcia;
Vulláu donchs Jesus pregar
Nos guardi de pestiléncia.

Font: Agustí Esteve i Orozco de Nájar
Font: Universitat de Perpinyà

uns altres Goigs a sant Sebastià editats a Perpinyà...—

Comentaris