Poema a la Mare de Déu: Les flors de Maria.

Ofrena de flors a la Mare de Déu durant el mes de maig,
el mes de les flors i de Maria.

LES FLORS DE MARIA

Al jardí he baixat
en finir el dia
per collir un ram
de flors per Maria.

Del cel atzurat
la lluna sortia,
eixia besant
les flors de Maria.

Pel camí empedrat
que du a la masia
juga un fadrinet
a veure s'aimia.

En ésser a prop meu,
diu amb gelosia:
—Vols dar-me un clavell,
donzella eixerida?

Vols dar-me un clavell
o una satalia?

—No puc, gai fadrí,
que de flors humides
n'haig de fer un ram
per dur-lo a Maria.

A sobre mon cap
que un salze cobria
un merlot novell
xiulava i rivia,

un bell rossinyol
ses notes destria
omplint el jardí
de gran poesia.

Del cel enfosquit
rosada plovia,
esmaltant les flors
que son per Maria.

D'un roser abandonat
les roses collia,
i encesos clavells
i brancs de falzia
robada a la font,
quan la font dormia!,

i amb lliris nevats
que l'aurora obria
he fet un ramell
per ma dolça Aimia.

Cada flor olorant
humil s'estremia,
bressant el perfum
que el pètal cobria.

El jardí esflorat
plorava i rivia,
no pas de tristor
sinó d'alegria,
pensant que ses flors
són per Vós, Maria!


.

Comentaris