Goigs a la Puríssima Concepció. L'Aleixar i L'Albiol (Baix Camp, Tarragona).

GOIGS A LLAOR DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ QUE ES VENERA A L'ERMITA DEL "MAS D'ANGUERA", TERME DE L'ALEIXAR* (BAIX CAMP) DE L'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.
*Els terrenys del Mas d'Anguera es reparteixen entre els termes de l'Aleixar i l'Albiol.

La Puríssima Concepció

Madona Santa Maria
Verge de la Concepció,
Concediu-nos nit i dia
vostra santa protecció.

Joveneta us recollíreu
a la casa del Senyor.
La cel·la on allí vivíeu
sobreeixia de claror.
El cel era qui es delia
per baixar i fer-vos l'amor.
...
Dalt mateix d'aquesta ermita
vigileu nostres sembrats
i doneu bona collita
a tots els veïns poblats.
No quedi ni una masia
orfe de benedicció.
...
Ara i sempre nit i dia,
en temps de fosca i claror,
reclamem, Verge Maria,
vostra santa protecció.


Ermita de la Puríssima Concepció al Mas d'Anguera en els termes de l'Albiol i l'Aleixar.
Foto: rubendm84


Comentaris