Els set diumenges de Sant Josep. Dolors i goigs de Sant Josep

Una bona manera d'honorar el Patriarca Sant Josep és la pràctica dels set dolors i goigs que se sol fer durant els set diumenges abans de la seva festivitat.


Pel senyal de la Santa Creu...
Jesús, Maria i Josep, jo us dono tot el meu ser.

Acte de contrició i preparació:
Senyor meu Jesucrist, Déu i Home verdader, en qui crec, en qui espero i a qui estimo més que totes les coses: em pesa de tot mon cor d'haver-vos ofès, proposo no tornar més a pecar, ajudat de la vostra divina gràcia, que espero em concedireu per la intercessió del vostre Pare adoptiu Sant Josep, de qui vaig ara a meditar les virtuts i alabar les excel·lències, confiant que m'assistireu il·luminant el meu enteniment amb llum celestial, i encenent el meu cor amb vostra sobirana caritat. I Vós, Verge Santíssima, intercediu per mi perquè sàpiga dignament comprendre, honrar i imitar les virtuts de vostre castíssim Espòs. Amén.

Pregària per a obtenir la protecció de Sant Josep:
Recordeu-vos, ¡oh piadosíssim Patriarca Sant Josep!, que pertot arreu se sent a parlar del vostre poder davant de Déu, i dels favors que cada dia els homes reben de vostra generosa mà. Animat jo amb aquesta confiança, a Vós també recorro, ¡oh dolcíssim pare nutrici de Jesús! I humiliat davant de la vostra presència, fervorosament us demano que em prengueu sota el vostre patrocini i siau el meu advocat davant del trono del vostre Fill adoptiu Jesucrist, assistint-me en vida i en mort: i per a més obligar-vos imploro la vostra protecció saludant-vos amb les següents deprecacions i Parenostres, en memòria dels vostres dolors i goigs.

Piadós exercici en honor dels set dolors i goigs de Sant Josep:

I.                     Oh Espòs puríssim de Maria Santíssima, gloriós Sant Josep, així com fou gran el treball i l’angúnia del vostre cor en el dubte d'abandonar la vostra Esposa immaculada, així fou inefable l’alegria quan per l’Àngel us fou revelat el gran misteri de l’Encarnació.
Per aquest vostre dolor i goig us preguem que consoleu, ara i en els dolors extrems, la nostra ànima, amb l’alegria d'una vida bona i d'una santa mort semblant a la vostra enmig de Jesús i de Maria.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

II.                  Oh felicíssim Patriarca, gloriós Sant Josep que fóreu predestinat a l’ofici de Pare adoptiu del Verb fet Home: el dolor que sentíreu al veure néixer amb tanta pobresa l’Infant Jesús, de sobte es canvià en goig celestial a l’oir l’angèlica harmonia i al veure les glòries d’aquella nit molt resplendent.
Per aquest vostre dolor i goig us supliquem que ens feu la gràcia de que, finat el viatge d'aquesta vida present, passem a oir les alabances angèliques i a gaudir les resplendors de la glòria celestial.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

III.                Oh Executor obedientíssim de les lleis divines, gloriós Sant Josep: la sang preciosíssima que vessà en la Circumcisió el Redemptor Infant, va travessar-vos el cor, emperò el Nom de Jesús us el revifà, omplint-lo d'alegria.
Per aquest vostre dolor i goig obteniu-nos que, nets de tot vici en aquesta vida, alegrement expirem amb el Nom Santíssim de Jesús en el cor i en la boca.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

IV.                Oh Sant fidelíssim, associat als misteris de la nostra Redempció, gloriós Sant Josep: si la profecia de Simeó, del que Jesús i Maria havien de patir, us ocasionà sofriments mortals, també us omplí tot d'un goig benaurat la seva paraula, a l'anunciar que n'havia de venir la salvació i gloriosa resurrecció d'innombrables ànimes.
Per aquest vostre dolor i goig feu-nos la gràcia de que siguem comptats entre aquells qui, pels mèrits de Jesús i per la intercessió de la Verge Mare, han de ressuscitar gloriosament.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

V.                  Oh Custodi vigilantíssim, familiar del Fill de Déu encarnat, gloriós Sant Josep: ¡quant patíreu per a mantenir i servir el Fill de l'Altíssim, particularment en la fugida que us calgué fer a Egipte; emperò quant us alegràreu tenint sempre amb Vós el mateix Déu i veient aterrar-se els ídols dels egipcis!
Per aquest vostre dolor i goig feu que, tenint sempre allunyat de nosaltres el tirà infernal, especialment fugint de les ocasions perilloses, caigui del nostre cor tota mena d'ídol d'afecte terrenal; i dedicats completament al servei de Jesús i de Maria, per ells solament puguem viure i feliçment morir.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

VI.                Oh Àngel de la terra, gloriós Sant Josep: que us meravellàreu de tenir subjecte als vostres manaments el Rei del cel: si la vostra consolació al tornar-lo d'Egipte s'enterbolí amb el temor d'Arquelau, no obstant, assegurat per l'Àngel, alegre visquéreu a Natzaret amb Jesús i Maria.
Per aquest vostre dolor i goig concediu-nos que, lliure el nostre cor de temors pertorbadors, puguem gojosos posseir la pau de consciència, visquem segurs amb Jesús i Maria i entre ells també puguem morir.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

VII.              Oh model de tota santedat, gloriós Sant Josep: quan perdéreu sense culpa vostra l'Infant Jesús, tres dies per major abundància de dolor, el buscàreu, fins que, amb gran alegria, el trobàreu en el temple, entremig dels doctors.
Per aquest vostre dolor i goig us supliquem amb el cor en la boca que intercediu perquè jamai perdem a Jesús amb culpa mortal; mes si per gran dissort el perdéssim, feu que el cerquem tant i amb tan intens dolor, que el tornem a trobar propici, particularment en la nostra mort, per anar a posseir-lo en el cel i allà amb Vós cantar eternament de les seves divines misericòrdies.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

Antífona: Jesús tenia uns trenta anys i era tingut per Fill de Josep.
- Pregueu per nosaltres Sant Josep.
- Perquè siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem: Oh Déu, qui per una inefable providència elegíreu Sant Josep per Espòs de vostra Mare Santíssima: feu que us demanem, que aquell que venerem com a protector aquí en la terra, meresquem tenir-lo per intercessor en el cel. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

Oració final
Santíssim Patriarca Sant Josep, digníssim Espòs de la Verge Maria i Pare nutrici de nostre Redemptor Jesús, que per vostres heroiques virtuts, dolors i goigs meresquéreu tan singulars prerrogatives i privilegis per a intercedir pels vostres devots: us supliquem, oh gloriós Sant, que doneu a cada un de nosaltres les virtuts pròpies del nostre estat, i que tots siguem devots de vostra amada Esposa Maria Santíssima, perquè per la seva intercessió i la vostra puguem vèncer als nostres enemics pels mèrits de Jesús, i aconseguir les gràcies i favors que us demanem, per a santificar les nostres ànimes, obtenir una mort feliç i després fruir eternament de la glòria. Amén.

- - - 

FÒRMULA MÉS BREU PELS SET DIUMENGES DE SANT JOSEP:
Dolors i Goigs de Sant Josep

Dolor primer: Decideix abandonar secretament Maria, la seva esposa, per no difamar-la (Mt 1, 18-25).

Goig primer: Un àngel li revela el misteri de l'Encarnació.

Propòsit: Confiança il·limitada en el Senyor.


Dolor segon: Veu néixer Jesús Infant en tanta pobresa (Lc 2, 1-20).

Goig segon: Escolta el cant dels cors angèlics i té l'alegria d'aguantar i acaronar Déu als seus braços.

Propòsit: Estimar la santíssima Humanitat de Crist.

Dolor tercer: La preciosa Sang vessada en la circumcisió (Lc 2, 21).

Goig tercer: El nom de Jesús, que li havia donat l'àngel, l'encoratja.

Propòsit: Invocar sovint el nom de Jesús.

Dolor quart: La profecia de Simeó sobre els futurs dolors de Jesús i Maria (Lc 2, 22-39).

Goig quart: Percebre que aquests dolors servirien per la salvació de les ànimes.

Propòsit: Ajudar Crist a redimir el món amb la nostra oració sacrificada. 

Dolor cinquè: La fugida precipitada a l'Egipte (Mt 2, 13-18).

Goig cinquè: Tenir sempre amb ell allí el mateix Déu i la seva Mare Santíssima.

Propòsit: Acceptació voluntària del voler de Déu. 

Dolor sisè: El temor d'Arquelau en tornar de l'Egipte (Mt 2, 19-23).

Goig sisè: Poder viure en pau amb Jesús i Maria a Natzaret.

Propòsit: Santificar-nos en el treball ordinari de cada dia.

Dolor setè: Perd el Nen per tres dies (Lc 2, 40-52).

Goig setè: El troba en el Temple entre els doctors de la Llei.

Propòsit: Buscar Jesús en la confessió, quan l'hem perdut pel pecat.Aquestes últimes il·lustracions procedeixen de les estacions dels Dolors i goigs de sant Josep, fetes amb rajola per Palmira Lagüens, en el camí de l'ermita del Santuari de Torreciudad.
Foto: Santuario de Torreciudad

Extret de la web opusdei.cat


Comentaris