Goigs a sant Víctor, Papa. Vallcebre (Berguedà, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT VICTOR PAPA, Y MARTIR, QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DE VALLCEBRE BISBÁT DE SOLSONA.

Sant Víctor I, Papa i màrtir. Es celebra el 28 de juliol.

Puix que Vallcebre ha lográt
Reliquias de vostre cos:
Sant Victor Papa Gloriós
siáu lo nostre Advocát.

De bons Pares Africáns
fou lo vostre naixament:
de ells beguereu plenament
la doctrina dels Christians:
desde la mes tendra edat
fugiu del mon enganyós.
...
De frebras, y de tots mals
curáu á vostres devots:
à Vallcebre sabém tots
destruiu los temporals:
à vos recorra confiát
lo qui creu sou poderós.

Puix en lo Cel collocát
regnáu alegre, y ditxós:
Sant Victor Papa Gloriós
siáu lo nostre Advocát.


La nova església de Santa Maria de Vallcebre. Foto: Herodotptlomeu.

El campanar de l'anterior església, molt proper a l'actual.
Foto i més informació: Conèixer Catalunya.


Comentaris