Goigs a sant Ferriol. Capella del Mas Codinach a L'Esquirol (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE S. FARRIOL, QUE'S CANTAN EN LA CAPELLA DE CODINACH, DE LA PARROQUIA DE TORELLÓ.

Sant Ferriol de Viena

Puix sou resplandent farol
en la Cort celestial:
Deslliuraunos de tot mal
gloriós Sant Farriol.

De nobles pares nasquéreu
en una insigne ciutat,
y essent de petita edat
molt amat de tots vos véreu,
admirablement cresquéreu
hermós com lo mateix Sol.
...
Vos y la Verge Maria
sou remey de aquesta terra,
guardaunos en pau y guerra,
assistiunos nit y dia;
al devot que en vos confia
si convé dau lo que vol.
...
Ja que curau qualsevol
que de vostre amparo's val:
Deslliuraunos de tot mal
gloriós Sant Farriol.Capella de sant Ferriol, actualment més coneguda com de la Immaculada Concepció,
al Mas Codinach de L'Esquirol, parròquia de Sant Feliu de Torelló.
Foto: Isidre Saborit Colomer al bloc Tribuna del Berguedà.
Foto: ignasi&pilar


Comentaris