Goigs a sants Cosme i Damià. Sant Cebrià de Lledó a Cruïlles (Baix Empordà, Girona).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS METGES SANT COSME Y SANT DAMIÁ QUE SE VENERAN EN LA SUA DEVOTA CAPELLA. Any 1897.

Els Sants Metges a l'església de Sant Cebrià.

Puix en vosaltres está
mostrar Deu á tots clemencia;
O Sant Cosme, y Damiá
curaunos tota dolencia.

Molts miracles, y virtuts
habeu fet en mort, y en vida,
á molts sorts, ciegos, y muts
donantlos salut cumplida:
Allargaunos donchs la ma,
puix Deu vos ha dat potencia.
...
De diversas malaltías
feu curas ab molt amor,
als que de nits, y de dias
vos reclaman de bon cor:
Y ja que en vostra Capella,
vos donan culto ab decencia.

Puix que Deu vos exaltá
de Metjes ab la excelencia;
O Sant Cosme, y Damiá
curaunos tota dolencia.


Església de Sant Cebrià de Lledó, o bé els Sants Metges, al municipi
de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà).
Vista del darrera de l'església i entrada del Restaurant.
Fotos: Josep Maria.


Comentaris