Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Elx (Alacant).

GOIGS DE LA VERGE DE LA ASSUMPCIÓ EN LA VILA DE ELIG


Verge Reina Imperial
sobre els Angels exaltada;
puig de nos sou advocada
de lliurarmos de tot mal.

Gran desig al vostre cór
del char fill Verge vingué,
quant á Paraís volgué
tresplantarvos bella flor:
Tota de amor celestial
vos sentireu inflamada.
...
Dels Apóstols assistida
en un éxtasi de amor,
sens perill, é sens dolor
os quedareu adormida:
Y á los cels en pompa real
fonch vostra ánima portada.
...


La Mare de Déu adormida en el Misteri d'Elx
Foto: Pablo Sanchez

Altar Major de la Basílica amb la imatge de la Mare de Déu

Basílica de Santa Maria d'Elx
Foto: Tgontam

Comentaris