Goigs a santa Primitiva, màrtir romana.

GOIGS EN LLAHOR DE STA. PRIMITIVA MARTIR ROMANA. SA FESTA EN 24 DE FEBRER. Any 1891.

Santa Primitiva

Puig dels torments al rigor
superá vostra fé viva:
Martir santa Primitiva
déunos ajuda y favor.

Roma ciutat imperiál
fóu vostre felís orient,
filla del Omnipotent
os féu la aygua baptismal,
del pecat original
deixant pur lo vostre cor.
...
Entre horrorosos torments,
que'l paganisme ocultá,
la vostra vida acabá,
y á disfrutar de eterns béns
os convidá 'l Sér inmens,
premiant lo vostre valor.
...
Perque en servey del Criador
sia nostra vida activa:
Martir santa Primitiva
déunos ajuda y favor.Comentaris