Goigs a santa Àurea

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA AURIA Ó AURA, VERGE ESPANYOLA, DE LA QUE LO MARTIROLOGI ROMÀ 'N FÁ MEMORIA EN LO DIA 11 DE MARS. COMPOSTS PER EN JOAN BRUGUERA DE TAYÀ. Any 1870.

Santa Àurea (Òria) de San Millán

Si dels cors angelicals
Estau ab la gerarquía:
Remediau nostres mals
Santa Auria Verge molt pia.

Vilavelayo es lo poble
De la Católica Espanya,
Que may será terra estranya
Sent per vos patria molt noble:
Esta flor fragant y doble
Sols d'eix jardí brotaría.
...
Encesa del diví foch
Visitareu sant Millán
De la Cogulla, al instant
Per distar del poble poch:
¡Oh Monestir! hermós lloch
Qu' enamorada os tenia.
...
Per la Espanya desgraciada
Filla nostra, vos mireu,
¡Quan ans restituireu
La fé que n' han arrancada?
Doneunos de una vegada
Un Rey que de bon cor sia.


Santa Àurea o Òria de Villavelayo o de San Millán (Villavelayo, ca. 1042 – San Millán de la Cogolla, 1069) va ésser una eremita benedictina que vivia prop del Monestir de San Millán de Suso.

.

Comentaris