Goigs a santa Peronella o Petronilla de Roma

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA PETRONILLA VERGE, QUAL FESTA CELEBRA L'IGLESIA EN LO DIA 31 DE MAIG. COMPOSTS PER E. C. Any 1872.

Santa Peronella o Petronilla, que segons una tradició sense fonament seria la filla de sant Pere apòstol.

En vos respira alegria
Lo trist y 'l desconsolat;
Petronilla, ajudau pia
Al mortal atribulat.

Roma fou qui ab alegría
En son seno os acullí,
La fe aprenguereu allí
De Jesús y de María:
Com lo sol en mitg del dia
Brillá vostra santedat.

L'Iglesia us diu Petronilla
Perqué de Pere es lo nom,
Y aixis sápiga tothom
Que vol dir, de Pere filla:
Y aixís es qu' en vos hi brilla
De Pere la caritat.

D'aquest Apostol rebereu
La mes sagrada instrucció,
Inculcantvos la oració
Que devotament volguereu
Apendrer, y aixis poguereu
Honrar al Crucificat.
...


Peronella de Roma, en llatí Petronella (Roma, s. I) fou una màrtir cristiana. Se'n sap molt poc de la vida. Només que fou màrtir, el nom de la qual consta inscrit (Petronella mart.) en un fresc del segle IV de les catacumbes de Domicil·la de Roma, el fresc cristià més antic conservat, fet durant el papat de Sirici I (390-395). Segons una tradició sense fonament, basada en la similitud del nom, Peronella hauria estat filla de Sant Pere apòstol. Això va fer que França adoptés Peronella com a santa patrona: com Peronella era la primera filla de Pere, França era la primera filla de l'Església. 

.

Comentaris