Goigs a l'arcàngel sant Miquel. La Vall d'en Bas (Garrotxa, Girona).

GOIGS AL GLORIOS ARCHANGEL SANT MIQUEL DE CASTELLÓ, VISCOMPTÁT DE BAS, BISBAT DE GERONA.

Sant Miquel Arcàngel

Qui voldrà ser prosperàt
en la terra, y en lo Cel,
prenga per son Adovocàt
al Archangel Sant Miquél.

Princep es de gran valía,
Archangel superior,
en suprema Gerarchía
exaltàt per lo Senyor:
Qui voldrà ser coronàt,
y vestir de immortal vel.
...
Offereix protecció
en esta concava Roca,
rebent veneraciò
de diversa gent no poca:
Vinga donchs tot lo Veynàt
ab cor devòt, y fidel.Ermita de Sant Miquel de Castelló, dalt d'un turó proper als Hostalets d'en Bas.
Foto: Àlex.


Comentaris