Goigs a santa Anastàsia, verge patrícia.

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA ANASTASIA, LA PATRICIA, VERGE, SOLITARIA. SA FESTA EN 10 DE MARS. Any 1887.

Santa Anastàsia

Puig de la gloria terrena
foreu despreciadora:
Anastasia en tota pena
siáunos consoladora.

En Constantinoble nada
doncella rica y hermósa,
per familia religiósa
mólt santament educada,
de Jesús enamorada
foreu sa fiel servidora.
...
Feu que un sant reculliment
y fervor en la oració,
ab vostra mediació,
logrém del Omnipotent,
per vencer en tot moment
á la serpent tentadora.

Prudent verge, grant senyora,
que al mon burláreu serena:
Anastasia en tota pena
siáunos consoladora.

Font: bibliogoigs


Comentaris